ΛΕΒΕΤΣΟΒΙΤΗΣ ΝΙΚΟΣ

Ασφαλιστής,Μαθηματικός,Πρόεδρος ΚΑΠΠΑ,μέλος του ΔΣ ΣΠΑΥ,Αναπληρωτής Γραμ.Παραγωγικών Τομέων Νέας Δημοκρατίας.

Διετέλεσε ΑντιδήμαρχοςΔιοίκησης,ΑναπληρωτήςΔημάρχου,Αντιπρόεδρος Γκολφ,Α΄Αντιπρόεδρος Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών,μέλος ΔΣ Μαθηματικής Εταιρίας