Προβλήματα αντιμετωπίζουν οι χρήστες του Instagram και του Facebook σε αρκετές χώρες τηςΕυρώπης.

Στην Ελλάδα οι δυσκολίες για τους χρήστες παρατηρούνται κυρίως στο Instagram, ενώ σεΒρετανία και Γαλλία το πρόβλημα επεκτείνεται και στο Facebook αλλά και το WhatsApp.

Οι χρήστες των δύο κοινωνικών δικτύων διαμαρτύρονται πως η σύνδεση, η φόρτωση του περιεχομένου και οι ίδιες οι ιστοσελίδες αυτές δεν λειτουργούν.