Τι λέει για το νέο νομικό πλαίσιο η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης

Από τα 17 έτη θα πιάνουν στο εξής νόμιμα οι οδηγοί το τιμόνι με το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για το δίπλωμα οδήγησης και τις εξετάσεις. Με το νομοσχέδιο δίνεται η δυνατότητα σε 17χρονους να οδηγούν υπό προϋποθέσεις, όπως την υποχρεωτική παρουσία ενός ενηλίκου ως συνοδηγού και αφού περάσουν από θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση και επιτύχουν στις αντίστοιχες εξετάσεις.

Τότε θα τους χορηγείται βεβαίωση δυνατότητας οδήγησης µε συνοδηγό, ο οποίος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 30 ετών, κάτοχος άδειας οδήγησης για πέντε χρόνια και να µην του έχει καταλογιστεί κανένας βαθμός ποινής στο point system.

Ο ανήλικος υποχρεούται σε ασφαλιστική κάλυψη µε ευθύνη έναντι τρίτων λόγω σωματικής βλάβης ή ζημιών, περιλαμβανομένης και της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης. Με τη συμπλήρωση των 18 ετών, ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να λάβει την κανονική άδεια οδήγησης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα έχει υποπέσει σε παραβάσεις για τις οποίες καταλογίζονται βαθμοί ποινής στο Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών.

Επιπλέον με το νομοσχέδιο ο υποψήφιος οδηγός θα μαθαίνει αν τελικά πήρε το δίπλωμα πέντε μέρες μετά την ημέρα των εξετάσεων και αφού έχει εξεταστεί όλο το οπτικό υλικό ενώ τα εξέταστρα ορίζονται σε 15 ευρώ.

Το νέο σύστημα των εξετάσεων

Η διαδικασία της εξέτασης θα ελέγχεται από ένα κέντρο που θα δημιουργηθεί στο υπουργείο Μεταφορών, ενώ τα οχήματα θα έχουν κάμερες και μικρόφωνα με απευθείας σύνδεση στο υπουργείο.

Ειδικότερα σε όλα τα στάδια η διαδικασία θα καταγράφεται από οπτικοακουστικά μέσα που θα παρέχουν εικόνα και ήχο τόσο από το εσωτερικό οχήματος ή χώρου όσο και από το δρόμο στην πρακτική εξέταση, διαφορετικά θα είναι άκυρη.

Κατά την εξέταση των υποψηφίων κάθε εκπαιδευτικό όχημα θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει διαδικτυακή σύνδεση για συνεχόμενη σύνδεση µε το κέντρο ελέγχου του υπουργείου. Εντός του οχήματος πρέπει να τοποθετηθεί μέσα σε 4 μήνες από την ψήφιση του νομοσχεδίου κάμερα µε μικρόφωνο που θα απεικονίζει ευδιάκριτα ολόκληρη την καμπίνα του οχήματος ή τις θέσεις ανάβασης των μοτοσικλετών, σε αδιάλειπτη σύνδεση µε το κέντρο ελέγχου. Ο υπουργός Μεταφορών έχει ξεκαθαρίσει ότι τα έξοδα για την τοποθέτηση κάμερας στα αυτοκίνητα των εξεταστών θα βαρύνουν τους δάσκαλους οδήγησης.

Η θεωρητική εξέταση και η δοκιμασία προσόντων θα μεταδίδονται σε πραγματικό χρόνο και θα καταγράφονται µε τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων, απεικονίζοντας τον χώρο, τους συμμετέχοντες, το εσωτερικό του εκπαιδευτικού οχήματος και το οδικό δίκτυο στο οποίο κινείται. Οι υποψήφιοι οδηγοί θα υποβάλλονται πρώτα σε θεωρητική εξέταση και µόνο εφόσον αυτή είναι επιτυχής θα ακολουθεί η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς.

Η πρακτική εξέταση για το δίπλωμα οδήγησης θα διενεργείται σε δύο στάδια, την ίδια ηµέρα. Στο πρώτο στάδιο θα εξετάζονται οι γνώσεις και οι δεξιότητες οδήγησης (πορεία) και εφόσον αυτό ολοκληρωθεί µε επιτυχία, θα ακολουθεί η εξέταση στις ειδικές δοκιμασίες. Αν ο υποψήφιος αποτύχει στο δεύτερο στάδιο, θα επανεξετάζεται και στο πρώτο. Η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς θα διενεργείται µόνο από έναν εξεταστή, χωρίς την παρουσία του εκπαιδευτή εντός του οχήματος, ενώ και στα δίκυκλα οι υποψήφιοι θα είναι µόνοι τους επί της εκπαιδευτικής μοτοσικλέτας. Ο εξεταστής για κάθε υποψήφιο θα προκύπτει µέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης πριν από την εξέταση κάθε σταδίου, ενώ οι εξεταστές θα είναι αποκλειστικής απασχόλησης.

Τα βαριά πρόστιμα

Αυστηρές ποινές έρχονται με τις νέες ρυθμίσεις και για όσους παρεμποδίζουν ή αλλοιώνουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα αφαιρούνται -μεταξύ άλλων – από τους εκπαιδευτές και τις σχολές οδηγών οι σχετικές άδειες. Οι παραβάσεις που σχετίζονται με τη διαδικασία χορήγησης διπλωμάτων οδήγησης θα διαχωριστούν σε τρεις κατηγορίες: τις πολύ σοβαρές, στις οποίες θα συμπεριληφθούν η δωροδοκία και η αλλοίωση των αποτελεσμάτων εξέτασης, τις σοβαρές και τις ελαφρές.  Τα πρόστιμα θα ανέρχονται από 100 ευρώ και μπορεί να φτάσουν και τις 6.000 ευρώ ανάλογα το παράπτωμα.

Τι δηλώνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Αθανάσιος Βούρδας, γενικός γραμματέας του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών «το Σ/Ν στοχεύει στον εκσυγχρονισμό του συστήματος, την καλύτερη εκπαίδευση των οδηγών και τη διαφάνεια με αξιοποίηση της τεχνολογίας. Καθιερώνεται πρακτική εξέταση και σε κλειστούς χώρους και σε ανοιχτό δρόμο, η ηλεκτρονική επιλογή εξεταστή πριν από την εξέταση, η ύπαρξη εξεταστών αποκλειστικής απασχόλησης και η δημιουργία σώματος ελεγκτών. Επίσης καθιερώνεται η συνοδευόμενη οδήγηση. Τέλος, όπως έχουμε τονίσει από το Μάιο του 2018, καλύπτονται αναδρομικά οι υπερωρίες των εξεταστών και για 3 μήνες μετά τη δημοσίευση του νέου νόμου. Είναι δεδομένο ότι επιτέλους υλοποιείται η αλλαγή του συστήματος. Εδώ και χρόνια όλοι αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα αλλά κανένας δεν το έχει προχωρήσει. Και βέβαια, να τονίσω κλείνοντας, πως είναι απαραίτητο η πρώτη επαφή του νέου ανθρώπου με κρατικές λειτουργίες να μην έχει ούτε υποψία διαφθοράς».

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών Οδήγησης, Διαμαντής Ηλιάδης δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο από την πλευρά μας λέμε ότι δεν οδηγείται προς την διαφάνεια αλλά προς την εξόντωση των εκπαιδευτών. Κι αυτό το λέμε διότι ενώ είχε συμφωνηθεί κι είχε ειπωθεί από την πρώτη έκδοσή του τον Μάιο ότι οι εξετάσεις θα είναι σε δυο φάσεις, από την μια στον αστικό ιστό και από την άλλη σε έναν ελεγχόμενο χώρο ή σε πίστες όταν γίνουν. Σε αυτό το στάδιο ο υποψήφιος θα είναι μόνος του χωρίς εκπαιδευτή και χωρίς εξεταστή. Η διαφορά μας με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στην Βουλή είναι ότι σε αυτό το δεύτερο στάδιο θα είναι ο ίδιος εξεταστής και τις δυο φορές (και στον αστικό ιστό και στον ελεγχόμενο χώρο)».

Ο ίδιος προσθέτει ότι: «Εμείς ζητάμε να είναι διαφορετικό πρόσωπο που θα κρίνει τον υποψήφιο, ώστε να λειτουργεί ως δικλείδα ασφαλείας. Το δεύτερο σημείο που διαφωνούμε είναι ότι στο πρώτο στάδιο εξέτασης στον αστικό ιστό, ο εκπαιδευτής τίθεται εκτός αυτοκινήτου και εκεί έχουμε θέμα οδικής ασφάλειας. Για την Αττική μόνο που γίνεται την ημέρα 600 -700 εξετάσεις φανταστείτε πόσες εκατοντάδες αυτοκίνητα θα κυκλοφορούν με έναν υποψήφιο και με έναν εξεταστή ο οποίος δεν έχει την γνώση να παρέμβει αν χρειαστεί ή να ελέγξει το αυτοκίνητο σε κάποιο πρόβλημα που θα προκύψει είτε με πεζό είτε με διπλανό αυτοκίνητο. Ένα τρίτο σημείο τριβής είναι ότι ο εκπαιδευτής που θα λείπει από το αυτοκίνητο θα παρακολουθεί από μακριά την πορεία του μέσω κάμερας που θα είναι συνδεδεμένη με κάποιο κέντρο ελέγχου συστήματος και με αυτόν τον τρόπο θα έχει την ευθύνη της πορείας του αυτοκινήτου. Στην περίπτωση που δεν έχει αδιάλειπτη λήψη και θα προκύψει κάποιο πρόβλημα τότε την ευθύνη την έχει ο εκπαιδευτής, ο οποίος θα αντιμετωπίζει και το ενδεχόμενο να του αφαιρεθεί η άδεια μέχρι και δυο έτη. Όταν συζητηθεί στην Βουλή είμαστε επίσημοι προσκεκλημένοι στην διαβούλευση και τότε θα θίξουμε αυτά τα ζητήματα. Στην αρμόδια επιτροπή παραγωγής και εμπορίου».