Άννυ Καυκά
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

Συνεχίζουμε με το Πρόγραμμα ανακύκλωσης ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, την προσπάθεια μας για την προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση των απορριμμάτων που φτάνουν στους ΧΥΤΑ
Ερχόμαστε στο χώρο σας ώστε να παραλάβουμε ηλεκτρικές συσκευές για ανακύκλωση με ένα τηλεφώνημα
Επικοινωνήστε με το FixmyCity 15464 ή στο 2132141450 τηλ Καθαριότητας Δήμου Γλυφάδας